Home Organisatie Uitslagen Verenigingen Berkelschutters Schema's Foto's Diversen


50-jarig jubileum Schietbond

Op 25 april 2009 vierde Schietbond GEB het 50-jarig jubileum. Hierbij volgt een korte samenvatting van deze dag, van de hand van (toen nog) competitieleidster Rikie Hoenink:

De feestdag is goed verlopen. 's Morgens werd in aanwezigheid van de familie Florijn, leden van bestuur, Technische Commissie, een aantal aangesloten verenigingen, ere-voorzitter de heer Hasselo en ere-lid de heer Kuenen, een bloemstuk op het graf van oud-bestuurslid en competitieleider Henk Florijn gelegd. De voorzitter van Schietbond GEB, de heer Oldenkotte, heeft een woord gesproken. Daarna nam ook ere-voorzitter de heer Hasselo het (waarderende) woord. Arjan Klein Hazebroek had de leiding over het geheel en droeg het gedicht voor: 'De mensen van voorbij' van Hanna Lam. Aan mevrouw Florijn werd een prachtig boeket bloemen (hetzelfde als van het grafstuk) aangeboden door Arjan. Daarna ging degene die dat wilde naar het schietgebouw van SV Diabolo voor een kopje koffie en krentenwegge. Iedereen had een heel goed gevoel over deze ochtend.

's Middags werd met een aantal mensen de zaal opgeleukt en de bekers klaargezet.
's Avonds werden de bloemen opgespeld bij bestuur, Technische Commissie en Wedstrijdbureau (alle bloemen werden verzorgd door de zus van Arjan, Dini Klein Hazebroek). De prijsuitreiking werd gehouden. Vervolgens werd een foto uitgereikt aan alle aangesloten verenigingen. Deze foto's stonden her en der in de zaal en konden na afloop door de verenigingen worden meegenomen.

[Tussenwoord van de webmaster HM: Rikie kreeg nog een paar prachtige oorstekers en een bos bloemen aangeboden door bestuur en leden voor het jarenlang (20 jaar!) vervullen van de taak van competitieleider. Dit werd zeer door haar gewaardeerd.]

Piet van der Brug werd bedankt, middels een briefopener (met het nieuwe logo) en een pen met inscriptie, voor het vele werk dat hij verrichte als (1 persoons-)jubileumcommissie. Piet heel veel dank, namens ons allen. Over de muziek werd wisselend gedacht (voor sommigen wellicht iets te modern). Het hapjesbuffet was lekker, de bediening prettig. Al met al was het ook een zeer geslaagde avond.


Noot van de penningmeester: De jubileumactiviteiten werden mede mogelijk gemaakt door het Fonds 1819.

Het Fonds 1819 is ontstaan vanuit het SNS Fonds (Achterhoek). Het Fonds 1819 wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven "dicht bij huis". Het Fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten met een sociale, culturele educatieve en charitatieve strekking.


Borculo, april 2023, HM Privacyverklaring