Home Organisatie Uitslagen Verenigingen Berkelschutters Schema's Foto's Diversen


In het vizier nummer 12: sv de Kroon Eibergen


In 1993 en 1994 had Arjan Klein Hazebroek gesprekken met afgevaardigden van alle schietverenigingen binnen Schietbond GEB. Dit werd gebracht via de rubriek "In het vizier" binnen de toenmalige GEB-bode. De GEB-bode was een maandelijks verspreid boekje met een aantal artikelen waarvoor naast Arjan vooral de toenmalige secretaris van de GEB, J.C. de Bruijn van SV de Kroon Eibergen, had getekend. Toen was er overigens nog sprake van 12 verenigingen. SV de Grensschutters heeft ondertussen afscheid genomen van Schietbond GEB.

Vorige gesprek    

Het twaalfde artikel, een gesprek met Martin Firing van sv de Kroon Eibergen:

Als laatste vereniging in de rubriek "In het vizier" had ik een interview met Martin Firing, voorzitter van s.v. De Kroon te Eibergen. Tijdens dat interview schoof ook penningmeester Gerrit te Spenke aan. Beiden zijn reeds jarenlang lid van sv De Kroon en als zodanig ook bekend met het ontstaan van deze vereniging. De vereniging werd in 1966 opgericht. Namen van enkele oprichters zijn: Hasselo, Palsenbarg en Van der Schoot. Palsenbarg was de uitbater van het voormalige café De Kroon te Eibergen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zich in dit café de eerste schietactiviteiten van de kersverse club afspeelden. Helaas was het niet mogelijk om daar langer te blijven. Sv De Kroon is gedurende haar 31-jarig bestaan verscheidene malen verhuisd binnen de kom van Eibergen. Uiteindelijk belandde men op de huidige stek op het industrieterrein "De Mors", waar een voormalige legerbarak werd geplaatst. Zowel gebouw als ondergrond zijn eigendom van de schietvereniging. Thans beschikt men over 12 gemotoriseerde schietbanen en een grote kantine. In de loop der jaren is het gebouw op diverse fronten stukje bij beetje, voorzover de financiën het toelaten, opgeknapt en verbouwd. Zo werden bijvoorbeeld moderne toiletten ingebouwd, een gemetselde muur om het gebouw aangebracht, verwarming aangelegd en nog onlangs werd het plafond in de kantine drastisch geïsoleerd en verbeterd. Van de kantine wordt ook incidenteel door andere verenigingen gebruik gemaakt.

De vereniging organiseert zelf ieder najaar een bedrijfsschietcompetitie (circa 200 schutters) en ieder voorjaar een buurt-/straat-schiettournooi (meer dan 200 schutters). De betrokkenheid en het enthousiasme van de aan deze wedstrijden deelnemende schutters is erg groot.

Voor haar eigen leden organiseert de vereniging een onderlinge competitie en een jaarlijkse middag/avond, ook wel "familiedag" genoemd. Klootschieten en een schietwedstrijd en gezellig samenzijn vormen daarvan de ingrediënten. Sv De Kroon Eibergen heeft op dit moment ongeveer 40 leden, waarvan bijna de helft (17!) jeugdleden.

Hoe komen jullie toch aan dit grote aantal jeugdleden?

Het blijkt dat vanuit diverse scholen binnen de gemeente Eibergen konden scholieren onder andere aan jeugdschieten deelnemen. Een aantal jeugdigen raakte daardoor geïnteresseerd in de luchtschietsport en maakte ook andere tieners enthousiast. Vandaar. Volgens Martin en Gerrit zitten er enkele talentvolle schutters bij. Dat belooft wat voor de toekomst. De huidige generatie GEB-schutters kan de borst nat maken! Met betrekking tot de GEB-competitie bepleit Martin Firing nog zijn in de laatste Algemene GEB-ledenvergadering geopperde voorstel om teams te vormen gebaseerd op de gemiddelden van de schutters. Hierdoor zou een eerlijker en gelijkwaardiger competitie ontstaan en kunnen de huidige 7 winst-/verliespunten komen te vervallen. Het overwegen waard?

Tot zover deze serie "In het vizier". Langs deze weg wil ik allen danken die mee hebben gewerkt aan de totstandkoming van deze reportages. Ik hoop dat u als lezer deze stukjes met plezier heeft gelezen. Tot ziens.

Arjan Klein Hazebroek

Vorige gesprek    

Borculo, april 2023, HM Privacyverklaring