Home Organisatie Uitslagen Verenigingen Berkelschutters Schema's Foto's Diversen


Scores en gemiddelden Berkelschutters seizoen 2013-2014


Nr Schutter Klasse Score
AK
Plaats
AK
Score
DK
Plaats
DK
Gem.
LIGA
Plaats
LIGA
Gem.
Jeugd
Plaats
Jeugd
Score
LKK
Plaats
LKK
Score
NK
Plaats
NK
1Cor Bennink A 550 552 366,00   532
2Bennie Bleumink Vet H 3712e3811e378,33   3761e3761e
3Dennis Brandenbarg H 5873e584   577 5817e
4Rosanne Brandenbarg Dam H 3822e387   3932e3924e
5Martijn Broodman H 547 560 374,17   565
6Suzanna van der Burgh Dam H 373 388 379,40   384 383
7Sharon Dekker Jun AD3772e3803e   380 3783e
8Gerrit Grooters Vet H 343 3531e   351 344
9Ronald Grooters H 585 565 381,00   565 570
10Dinand Hartelman A 527 525   509
11Niels van den Heuvel Jun CO3911e3752e   3843e
12Jacco van Koot H 380 377,00   
13Laura Lefering Jun BD3551e3702e   375 3666e
14Daniëlle Lutke Willink Dam H 3823e380 381,75   388 385
15Laura Nijhof Jun CO3641e349   383
16Mark Rood H 564 546 367,00   520
17Martijn Temmink A 530 532   543
18Johan Voskamp H 563 571   561
19Willy Winters Vet H 338 346   356 351

Borculo, april 2023, HM Privacyverklaring