Home Organisatie Uitslagen Verenigingen Berkelschutters Schema's Foto's Diversen


In het vizier nummer 10: ssv 't Keugeltje


In 1993 en 1994 had Arjan Klein Hazebroek gesprekken met afgevaardigden van alle schietverenigingen binnen Schietbond GEB. Dit werd gebracht via de rubriek "In het vizier" binnen de toenmalige GEB-bode. De GEB-bode was een maandelijks verspreid boekje met een aantal artikelen waarvoor naast Arjan vooral de toenmalige secretaris van de GEB, J.C. de Bruijn van SV de Kroon Eibergen, had getekend. Toen was er overigens nog sprake van 12 verenigingen. SV de Grensschutters heeft ondertussen afscheid genomen van Schietbond GEB.

Vorige gesprek   Volgende gesprek

Het tiende artikel, een gesprek met Frank Bomers van ssv 't Keugeltje:

Voor een artikel over ssv 't Keugeltje was ik op bezoek bij de voorzitter van ssv 't Keugeltje, Frank Bomers. Tevens was Henk Bekkenute, secretaris van ssv 't Keugeltje en oud-bestuurslid en erelid van de G.E.B, aanwezig.

Ontstaan?

Enkele personeelsleden van de in Groenlo gevestigde slachterij "Luto" vatten in november 1971 het plan op om te gaan schieten. In een personeelsruimte van het slachthuis werd een aantal banen opgesteld en men kon gaan schieten. In het begin gebeurde dit met kermisbuksen, maar na enige tijd vond men dat men zich moest professionaliseren. Hulp werd o.a. ingeroepen van de heer Bekkenute, die al langer met de schietsport bekend was. De banen werden van de zitruimte gescheiden, tevens werden enige wedstrijdbuksen aangeschaft. Ook sloot de schietvereniging zich aan bij de G.E.B.

AHOLD: Halverwege de jaren zeventig nam grootgrutter Albert Hein (AHOLD) slachterij "Luto" over. AHOLD had geen bezwaren tegen handhaving van de schietruimte binnen het bedrijvencomplex, mits de naam werd gewijzigd. ssv 't Keugeltje werd de nieuwe naam.

In de tussenliggende tijd werd de schietlokatie een aantal malen verplaatst, verbouwd en uitgebreid. Veel GEB-leden zullen zich ongetwijfeld de fraaie accommodatie met eigen ingang, kantine, toiletten en schietruimte op het AHOLD-complex herinneren. Ook de bekende AHOLD-beker is een fenomeen uit die periode.

In 1992 verhuisde het AHOLD-complex naar een nieuw onderkomen elders in Groenlo. Enkele verzoeken aan de gemeente Groenlo om in het oude AHOLD complex te mogen blijven schieten hadden geen resultaat. De gebouwen zijn ondertussen gesloopt.

TWEE IN ééN: Sinds 1992 schiet ssv 't Keugeltje bij café Vrielink aan de Noteboomstraat. Een bekende lokatie, immers s.v. De Kroon Groenlo heeft hier al langer haar thuishaven. Omdat beide verenigingen op verschillende avonden hun thuiswedstrijden verschieten bleek het mogelijk om twee verenigingen in één schietgebouw te huisvesten.

De huidige oplossing bij café Vrielink functioneert naar tevredenheid.

Sv De Grensschutters stelde in het vorige interview de vraag wanneer het nieuwe schietlokaal van ssv 't Keugeltje komt?

Dit zou men graag willen, maar helaas ontbreekt het daarvoor aan geld. Gelet op het geringe aantal leden (ca. 13) is een eigen, zelfgefinancierd, schietlokaal nauwelijks een haalbare kaart.

NU: Het ledenaantal blijft vrij constant. Nieuwe leden komen uit zichzelf, er worden geen ledenwerf-acties gehouden. Voor haar leden organiseert de vereniging een interessante "treffer-competitie" waarbij kwalificatie plaatsvindt aan de hand van gemiddelden van het afgelopen seizoen. Halverwege deze spannende competitie vindt een herclassificatie plaats. Aan de GEB-competitie, welke men als prettig ervaart, wordt met twee teams deelgenomen. De bekerduels zijn altijd weer spannend en verrassend vindt men bij ssv 't Keugeltje. Wel jammer is het dat de bezoekers van de jaarlijkse GEB-prijsuitreiking altijd weer zo snel vertrekken.

Voor sv SIOS heeft ssv 't Keugeltje de volgende vragen: Wanneer stelt SIOS, gelet op het aantal leden, meer teams in de G.E.B. competitie op en hoever staat het met het pistoolschieten?

Het antwoord leest u in de volgende G.E.B.-bode.

Arjan Klein Hazebroek

Vorige gesprek   Volgende gesprek

Borculo, april 2023, HM Privacyverklaring