Home Organisatie Uitslagen Verenigingen Berkelschutters Schema's Foto's Diversen


In het vizier nummer 1: sv de Groene Jager Borculo


In 1993 en 1994 had Arjan Klein Hazebroek gesprekken met afgevaardigden van alle schietverenigingen binnen Schietbond GEB. Dit werd gebracht via de rubriek "In het vizier" binnen de toenmalige GEB-bode. De GEB-bode was een maandelijks verspreid boekje met een aantal artikelen waarvoor naast Arjan vooral de toenmalige secretaris van de GEB, J.C. de Bruijn van SV de Kroon Eibergen, had getekend. Toen was er overigens nog sprake van 12 verenigingen. SV de Grensschutters heeft ondertussen afscheid genomen van Schietbond GEB.

Volgende gesprek

Het eerste artikel, een gesprek met Gerrit Schepers van de Groene Jager te Borculo:

Het spits wordt afgebeten door Gerrit Schepers, voorzitter van s.v. De Groene Jager te Borculo.

Gerrit, hoe is s.v. De Groene Jager eigenlijk ontstaan?

De vereniging is in 1965 opgericht. Erg veel kan ik daar niet over vertellen. Zelf was ik toen nog geen lid. Het was een initiatief van o.a. Bertus Peters, Fons Dieker en Tone Kerkemeijer. Bertus stelde een buks beschikbaar en het schieten kon beginnen. Eerst op het toneel van café Peters en na zo'n vijf jaar in de huidige lokatie boven het kleine zaaltje.

Hebben jullie nog wensen t.a.v. de huidige accommodatie of zijn jullie tevreden?

Onze leden hebben in de loop der jaren de accommodatie verbouwd tot wat ze nu is. De trap, voor velen een schrik, alhoewel er nooit ongelukken mee zijn gebeurd, is ook vernieuwd. De nieuwe trap leverde daarentegen meteen de eerste dag al een valpartij op, maar dat is gelukkig goed afgelopen. Verder willen we o.a. nog de verwarming aanpassen, een scheidingswand aanbrengen en teltafels plaatsen.

Wordt naast de donderdagavond nog op een andere avond geschoten?

De dinsdag is onze trainingsavond. Vanaf ongeveer 19.00 uur trainen de jeugdleden onder begeleiding, daarna komen de andere leden die ondermeer hun onderlinge competitie verschieten. De opkomst is redelijk te noemen.

Doet s.v. De Groene Jager aan ledenwerving?

We hebben ooit in cultureel centrum het Hof gestaan met een verenigingsstand, maar dat zette geen zoden aan de dijk. Onze leden spreken zelf kennissen aan die interesse tonen. Dat werkt veel beter. We hebben nu drie nieuwe jeugdleden.

Schieten nieuwe (jeugd)leden meteen mee in de competitie?

Nou nee, tenzij ze erg vroeg in het seizoen beginnen en het zelf graag willen. Bij jeugdleden speelt nog mee dat ze op school zitten en je het niet te laat kunt maken. Bovendien beschikken ze meestal niet over eigen vervoer. Ik ben daarom ook een sterke voorstander van op tijd beginnen met wedstrijden waarbij jeugdleden betrokken zijn.

Krijgen nieuwe leden een verenigingsbuks en beschikken jullie over een luchtpistool?

We hebben vijf buksen beschikbaar. Wie wil kan later een eigen buks kopen, maar dat is niet verplicht. Binnen onze vereniging is het een ongeschreven regel om bij inruil van de buks deze eerst aan verenigingsleden aan te bieden. Dat werkt prima. Voor pistoolschieten is geen animo binnen onze vereniging.

Wat doen jullie nog meer naast de G.E.B.-competitie?

We organiseren een onderlinge competitie en eenmaal per jaar een feestavond voor de leden. Dat is voldoende. Na het schietseizoen ligt het schieten ook min of meer plat bij ons.

Hoe denk je over de NFL?

Het slaat niet echt aan en ik vraag me ook af of het ze zal lukken. Een organisatie als de KNSA lukt het al niet om alle luchtgeweerschutters te bundelen, laat staan de NFL.

De G.E.B.-competitie?

Ik vind de competitie met name dit seizoen bijzonder spannend. Bovendien heeft de invoering van vier personen per team geleid tot meer betrokkenheid van de schutters. De reglementen van de G.E.B. worden goed nageleefd en gehandhaafd. Dit is in andere competities wel eens anders. Het aantal wedstrijden van 20-22 is goed. Wanneer alle verenigingen vóór aanvang van de competitie een schema zouden maken van de thuiswedstrijden kan drukte tijdig gesignaleerd worden en kan bijvoorbeeld vroeger begonnen worden (ook van belang voor de jeugd!) of een wedstrijd verschoven worden. Wel vind ik dat de prestatiedrang de gezelligheid soms overheerst en andersom.

Wat vind je van de bekerduels?

Bij ons leeft dat niet zo. Meer een verplicht nummer en een momentopname. Het minimum aantal schutters is daardoor weleens moeilijk te halen.

Tenslotte Gerrit: je mag een vraag richten aan s.v. Overkamp, de volgende vereniging die geïnterviewd gaat worden.

Zijn 20/22 wedstrijden per seizoen ook teveel, wanneer je als vereniging maar één verenigingsavond hebt?

Gerrit, hartelijk dank voor het prettige gesprek!

Arjan Klein Hazebroek

    Volgende gesprekBorculo, april 2023, HM Privacyverklaring