Home Organisatie Uitslagen Verenigingen Berkelschutters Schema's Foto's Diversen


Opzet competitie schietbond GEB


De 10 aangesloten schietverenigingen in Schietbond GEB hebben tussen de 10 en 40 leden (inclusief die van de ouderencompetitie). Gedurende het schietseizoen, dat loopt van medio september tot begin april, zijn er bijna wekelijks wedstrijden op de donderdagavond. Overigens schieten niet alle verenigingen binnen schietbond Groenlo-Eibergen-Borculo op donderdagavond. Schietvereniging de Kroon Eibergen schiet haar thuiswedstrijden op maandag; schietvereniging 't Keugeltje uit Groenlo schiet haar thuiswedstrijden op woensdagavond.

Er wordt geschoten in 4 verschillende klassen voor teams (A t/m D) en 6 peroonlijke klassen (H en A t/m E). De H-klasse staat voor Hoofdklasse. Hierin schieten de schutters met de hoogste gemiddelden van het voorgaande seizoen. Omdat er niet zo heel veel H-schutters zijn is er geen aparte H-klasse. Daarom komen zij met de teams uit in de A-klasse. Zo kunnen er bijvoorbeeld ook wel B-schutters meedoen in de C-klassen of juist ook in de A-klassen. Als er in een seizoen niet zo heel veel schutters zijn wordt de E-klasse voor teams aan de D-klasse toegevoegd.

De persoonlijke correctie is in het seizoen 2012-2013 vervangen door een teamcorrectie (deze wordt automatisch op het wedstrijdformulier vermeld). De correctie wordt bepaald door de som van de 3 hoogste persoonlijke eindscores van het voorgaande seizoen. Samen met andere teamscores vormt deze de gemiddelde score per klasse. Rondom het klassegemiddelde gold, voor alle klassen, een standaard bandbreedte van 15 punten (7,5 punten plus en 7,5 punten min; stel 540 gemiddeld met een bovengrens van 547,5 en een ondergrens van 532,5 punten). Om de competitie nog spannender te maken is met ingang van het schietseizoen 2016-2017 de totale bandbreedte gewijzigd in 10 punten (5 plus en 5 min).

Het gaat overigens te ver om hier alle punten uit het wedstrijdreglement op gaan noemen. Daarvoor hebben we onder andere het competitieboekje van Schietbond GEB.

De teams schieten met minimaal 3 en maximaal 5 personen, waarvan de 3 hoogste scores tellen voor de teamuitslag. Elke schutter schiet een serie van 20 enkelschots kaarten plus een aantal proefschoten voorafgaande aan de wedstrijd. Overigens worden de wedstrijdkaarten steeds minder met de hand geteld. De meeste verenigingen hebben tegenwoordig een speciaal telapparaat voor de kaarten. Daaraan is dan een pc en een printer gekoppeld. Na een klik op de knop en het doorvoeren van de kaarten krijg je automatisch de uitslagen in een Excel-formulier te zien.

Na de wedstrijd worden de formulieren digitaal (per e-mail het Excel-formulier of een foto mailen) ofwel op papier bij Dinand Hartelman van het wedstrijdbureau afgeleverd. In principe worden wekelijks de uitslagen en tussenstanden via via e-mail en deze site gepubliceerd.

Het is moeilijk om niet mee te kijken bij het tellen als het weer eens spannend wordt bij de uitslag van je eigen of bij het tellen van één van de andere teams:
Borculo, april 2023, HM Privacyverklaring