Home Organisatie Uitslagen Verenigingen Berkelschutters Schema's Foto's Diversen


In het vizier nummer 7: sv HSV


In 1993 en 1994 had Arjan Klein Hazebroek gesprekken met afgevaardigden van alle schietverenigingen binnen Schietbond GEB. Dit werd gebracht via de rubriek "In het vizier" binnen de toenmalige GEB-bode. De GEB-bode was een maandelijks verspreid boekje met een aantal artikelen waarvoor naast Arjan vooral de toenmalige secretaris van de GEB, J.C. de Bruijn van SV de Kroon Eibergen, had getekend. Toen was er overigens nog sprake van 12 verenigingen. SV de Grensschutters heeft ondertussen afscheid genomen van Schietbond GEB.

Vorige gesprek   Volgende gesprek

Het zevende artikel, een gesprek met afgevaardigden van sv HSV:

Eén van de allereerste leden van de G.E.B. is sv H.S.V. uit Haarlo. Opgericht in 1959 bestond de vereniging vorig jaar 35 jaar. Dit heuglijke feit werd op bescheiden wijze gevierd met een feestavond voor de leden. Wist u overigens dat er van de huidige 29 leden nog zo'n 12 leden uit de beginperiode stammen? Om van trouwe leden te spreken! Dit interview werd gehouden met Bert Grooters en Henk van der Pol, beiden ook al jarenlang lid.

Begonnen werd in de jaren 60 in de zgn. Oude School aan de Wolinkweg te Haarlo, welke stek in 1968 werd verruild voor een eigen schietgelegenheid achter café Prinsen. Nog steeds wordt daar geschoten. In 1977 werd het gebouw enigzins vergroot en werden het schiet- en zitgedeelte van elkaar gescheiden. In het begin van de jaren tachtig was het, i.v.m. de bouw van een nieuwe feestzaal door café Prinsen, noodzakelijk dat het schietgedeelte enige meters verplaatst werd. In 1993 tenslotte werd de binnenkant ingrijpend gerenoveerd en kreeg het gebouw zijn huidige aanzien.

Met de bestaande accommodatie is men tevreden. Het door sommigen geopperde ontbreken van een toilet is alleszins overkomelijk. Met name de hoge aanlegkosten (waterleiding en riolering ontbreken geheel) vormen een flinke financiële drempel. Bij (hoge) nood is café Prinsen echter dichtbij.

Sv HSV heeft jarenlang op bewonderenswaardig niveau meegeschoten in de KNSA-competitie. Met het korps werden begin jaren 70 zelfs een aantal Nederlandse Kampioenschappen behaald! In 1989 is het lidmaatschap van de KNSA beëindigd. Een zestal leden neemt nog steeds deel aan KNSA-wedstrijden via De Berkelschutters. Ook de Twentse Bond werd in het verleden frequent bezocht door HSV-leden. Het gewijzigde competitie-systeem in die bond leidde er in 1993 toe dat HSV, als één van de vele verenigingen, afhaakte en thans 'rustend' lid is.

Naast de G.E.B.-competitie wordt een onderlinge competitie georganiseerd, waarin ook de discipline luchtpistool is opgenomen. Verder wordt al decennia lang jaarlijks de zgn. BUHALA-beker (BUurse HAarlo LAngelo) verschoten. Ook de jaarlijkse feestavond voor de leden ontbreekt niet.

Eénmaal per twee jaren organiseert HSV het buurtschieten voor Haarlose buurten, met circa 300 deelnemers. In 1995 wordt een jeugdklasse geïntroduceerd, naast de al bestaande heren- en damesklasse. Door het buurtschieten raken mensen in de schietsport geïnteresseerd en meestal levert dit ook een aantal nieuwe leden op. Het ledenaantal van HSV schommelt overigens steeds tussen de 25 en 30, waarmee HSV tot de grotere verenigingen in GEB-verband behoort. Sinds een aantal jaren worden 's woensdags trainingsavonden onder begeleiding georganiseerd. Ook dit trekt potentiële leden aan.

Een grote wens van HSV is het aantrekken van jeugdleden. Wellicht dat het met de hiervoor genoemde activiteiten lukt.

De GEB-competitie wordt, mede door het directe strijdelement, als prettig ervaren. De handicap van 7 punten breekt wel eens op en bepaalt vaak net het verschil tussen winst en verlies. De herinvoering van de vierpersoonsteams heeft een gunstige invloed op het competitieverloop.

De bekerduels worden, met alle respect, als een verplicht nummer beschouwd. We filosoferen wat over een andere manier van het "beker verschieten". Bijvoorbeeld een persoonlijk GEB-kampioenschap als afsluiting van het seizoen. De uitslag van dat kampioenschap zou dan samen met het persoonlijk gemiddelde van het verschoten seizoen de persoonlijke kampioenen in de verschillende klassen bepalen. Het zou een leuke afsluiting met een echt wedstrijdgevoel kunnen zijn. Eén van de al bestaande bekerduels zou dan als een "start" of "opwarm" beker aan het begin van het nieuwe seizoen kunnen worden verschoten. Idee? Het GEB-bestuur hoort graag uw mening.

Tot slot: de vraag van s.v. Haak & Hoek aan HSV luidde als volgt: Kunnen we het komende seizoen veilig schieten in Haarlo? Of hebben we gasmaskers nodig? (Dit naar aanleiding van wat problemen met de verwarming in het HSV-gebouw, AKH).

HSV antwoordt hierop dat speciaal voor sv Haak en Hoek een buitenbaan is gereserveerd, zodat zij fris en veilig kunnen schieten!

De volgende vereniging voor de rubriek In het vizier is sv Diabolo. De vraag die HSV daarvoor in petto heeft is: Wanneer is de opening van het nieuwe schietgebouw?

Tot zover het vizier op sv HSV.

Arjan Klein Hazebroek

Vorige gesprek   Volgende gesprek

Borculo, april 2023, HM Privacyverklaring